Vak- en praktijkgebieden

Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank in geval van inbreuk op de Wet Politie Wegverkeer (overdreven snelheid, intoxicatie, dronkenschap …)
Vorderingen in betaling van schadevergoeding
Materiële en lichamelijke schade bij ongevallen
Betwistingen i.v.m. aansprakelijkheid
Burenhinder ingevolge fout / nalatigheid (art. 1382 B.W.)

Woon- en handelshuur (redactie contracten, invordering huurachterstallen, beëindiging huur e.a. vrijgave huurwaarborg)
Aannemingsrecht – bouwrecht (tussenkomst voor de architect, de aannemer of de bouwheer)
Burenhinder ingevolge foutloze aansprakelijkheid (art. 544 B.W.)
Vastgoed (contracten en problemen m.b.t. koop / verkoop van onroerende goederen)

Echtelijke moeilijkheden – echtscheidingen
Geschillen m.b.t. feitelijke of wettelijke samenwoonst
Betwistingen m.b.t. het ouderlijk gezag over, het verblijf van en de omgang met kinderen alsmede de bijdrageverplichting in de kosten van de kinderen
Familiaal vermogensrecht : vereffening / verdeling van een huwgemeenschap of een nalatenschap

Redactie contracten
Bijstand bij onderhandelingen
Geschillenbeslechting op het vlak van koop / verkoop, huur / verhuur, aanneming, verzekeringen, mededingingsrecht, e.a. wetgeving inzake handelspraktijken

contacteer ons

Adres
Bredabaan 311, 2990 Wuustwezel, België